7 исторически личности, загинали от храна или напитки