Приеха на първо четене промените в Закона за публичните финанси