България очаква да изнесе в Турция над 3 000 овце до края на годината