От "Мото-Пфое" акцентират на подобряване на услугата и откриване на нови обекти