Депутатите обсъждат промени в Закона за съдебната власт