Н. Зайчев участва в 125-та сесия на Комитета на регионите