Учителка на интернет измамника Александър: Той беше отличник. Мисля, че е в схема