Проспектът за облигациите на Монбат вече чака одобрение от КФН