Ето го следващия Corvette със средноразположен двигател