Започна приема за контрол на вредителите в трайните насаждения