Биберонът не трябва да е заместител на ранното общуване с детето