Uranium One създаде търговска компания в Швейцария