Енергийният мост “Украйна-ЕС” може да бъде реализиран на базата на публично-частното партньорство