Половината от собствениците на смартфони ги използват по пет часа на ден