Уредите в село Ощава не работят заради ток с ниско напрежение