Българска платформа, основаваща се на блокчейн, гледа към революция в образованието