За довършване на ВиК мрежата в София трябват 2 млрд. лв.