Финансовата инспекция откри непроведени поръчки за 25 млн. лв.