Преподавател по конституционно право: НС трябваше да освободи Делян Добрев