Кредитните пазари очакват 15-те трлн. долара на богатите европейци