Индексите на БФБ-София приключиха още една губеща сесия