ЕЦБ е спечелила почти 8 млрд. евро от притежавания гръцки държавен дълг