В България се очакват 350 млн. лв. нови инвестиции в автомобилния сектор