Фондът на фондовете ще управлява европарите за градско развитие