Тръмп предизвиква Тилърсън да си премерят коефициентите на интелигентност