Всеки път, когато отворите уста и усещате, че сякаш „пука“-Ето какво е това!