Основен свидетел на убийството на гръцкия кардиолог твърди, че полицаят Карчев дебнел жертвата си от засада – „сякаш чакаше да премине заек“