Atos откри Глобален ИТ център за компетенции в България