Учители и държавни служители стачкуват във Франция