Румяна Коларова: Не е естествено президентът да свиква КСНС и да се намесва в започнал законодателен процес