Поредно повишаване на индустриалното производство във Великобритания, но при рекорден британски търговския дефицит