Той ще бъде твой завинаги, ако му кажеш тези неща …