От Unipеr се опасяват от национализация на активи от Финландия