Износът на България продължава да расте с двуцифрен темп