БАКБ Предизвикателство ще подкрепи зелени и устойчиви идеи на стартиращи предприемачи