"Капш Трафик Солюшънс" е определен за изпълнител на тол системата