Южноафриканският купувач на Paradise Center подаде искане в КЗК за сделката