София прави нов опит да забрани пиенето в паркове и градинки