Инициативата Мениджър за един ден вече с над 1000 работни места