Срокът за приемане на търговото предложение за "ИХБ Електрик" е до 6 ноември