Разширението на зелената зона в София се очаква да донесе допълнителни 4.63 млн. лева