Толкова ги обичам! Само ако знаех по-рано как да ги ям … но сега знам, за 4 дни влезнах в тесния панталон!