Ребалансирането на пазара стабилизира цените на петрола