Агенция ще управлява оперативната програма за наука и образование?