Мобилни групи от трудови посредници търсят кадри за бизнеса с нова инициатива