Заразени колбаси сеят хепатит в Европа, търсят ги и у нас