Соня Найденова от ВСС: Атаките срещу Лозан Панов целят да се омаловажи мнението му за съдебната реформа