Предоговарянето на НАФТА няма да реши проблема с търговския дефицит на САЩ