Начален учител: Детето след училище трябва да е свободно, не да пише домашни