Без по-нататъшни действия относно катастрофата след старта в Сингапур